Χαιρετισμός Γενικού ΔιευθυντήΑπό την ίδρυση της μέχρι σήμερα, η εταιρεία Σάββας Χατζηγιώρκης & Υιοί Λτδ (Μύλοι Χατζηγιώρκη), έχει θέσει ως σκοπό της, την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της, με αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, παρέχοντας τους ποιοτικά άλευρα και άλλες πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.  Η εταιρεία υπηρετώντας αυτό τον στόχο επενδύει στην καλύτερη εκπαίδευση του προσωπικού της, στην εξέλιξη των προϊόντων της μέσω  ενός εκσυγχρονισμένου χημείου και της αναβαθμισμένης παραγωγικής διαδικασίας, διατηρώντας παράλληλα την πείρα και την παράδοση στην αλευροποιία, που αποκόμισε τις τελευταίες δεκαετίες. Παράλληλα, έχοντας συναίσθηση της κοινωνικής ευθύνης που φέρει ως εταιρεία, η αλευροβιομηχανία Σάββας Χατζηγιώρκης και Υιοί Λτδ, ανταποδίδει όσα παίρνει από την κυπριακή κοινωνία, συνδράμοντας σε δραστηριότητες που εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο τόσο στην Κύπρο, όσο και διεθνώς.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες μας για την καλή πίστη και την εμπιστοσύνη που μας έχουν δείξει και υποσχόμαστε τόσο σ’ αυτούς όσο και στους μελλοντικούς μας πελάτες, ότι οι Μύλοι Χατζηγιώρκη θα ανταμείψουν τη συνεργασία τους με την ποιότητα, τη σταθερότητα και την ασφάλεια που προσφέρουν τα τελευταία χρόνια στην κυπριακή και διεθνή αγορά.

Σάββας Κοσιής
Γενικός Διευθυντής