Ιστορικό Εταιρείας

1945 Δημιουργία μονάδας παραγωγής αλεύρου με τρεις (3) πετρόμυλους, από το Σάββα Χατζηγιώρκη και τη σύζυγο του Κατερίνα, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων Σωτήρας, αλλά και των υπολοίπων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Αμμοχώστου.
1965 Εισαγωγή της πρώτης κυλινδρομηχανής, μετά το ταξίδι του Σάββα Χατζηγιώρκη στη Σοβιετική Ένωση.
1979 Αγορά υφιστάμενης μονάδας που λειτουργούσε στην Πάφο.

1981 Μεταφορά της βιομηχανίας στις νέες εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν στο Φρέναρος και ίδρυση της εταιρείας με την επωνυμία "Σάββας Χατζηγιώρκης και Υιοί Λτδ".
1985 Ριζική ανανέωση της εταιρείας και αντικατάσταση των παλαιών με νέα μηχανήματα.
1991 Δημιουργία του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου. Παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες, σχεδιασμός νέων προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους. Μεταφορά αλεύρου στους πελάτες σε βυτία. Παροχή των κατάλληλων εγκαταστάσεων σιλό σε κάποιους πελάτες για να μπορέσουν να αποθηκεύσουν το χύμα αλεύρι.
1998 Εισαγωγή αυτόματης ενσακκιστικής μηχανής και προώθηση της συσκευασίας αλεύρου σε χάρτινο σακούλι των είκοσι πέντε και πενήντα κιλών (25kg και 50kg) για πρώτη φορά παγκύπρια.

Παράλληλα τυποποιεί τα διάφορα προϊόντα της με ονομασίες και κωδικούς και δίνει στους συνεργάτες της ένα ολοκληρωμένο από πλευράς, και όχι μόνο προϊόν.


2001 Η εταιρεία πιστοποιείται από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) με το πρώτο από τα τέσσερα Συστήματα Διαχείρισης που εφαρμόζει σήμερα, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2000.

Την ίδια χρονιά, αρχίζει η εισαγωγή και πώληση πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Κύπρο, της ελληνικής εταιρείας KENFOOD Τροφογνωσία ΑΒΕΕ.
2002 Ανανέωση μηχανημάτων για εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και περαιτέρω αναβάθμιση των μηχανημάτων του Χημείου.


2003 H εταιρεία γίνεται η πρώτη αλευροβιομηχανία στην Κύπρο που πιστοποιείται με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP (μετέπειτα ISO 22000).
2005 Εξαγορά της Φήμης και Πελατείας της εταιρείας Αντρέας Κουλλαπίδης Λτδ (αλευρόμυλος στη Λευκωσία) και ταυτόχρονη αύξηση του μεριδίου της εταιρείας στην Κυπριακή αγορά.
2006 Κατασκευή Αποθήκης Γενικής Χρήσης εμβαδού 1400τμ για καλύτερη αποθήκευση των τελικών προϊόντων.

Πιστοποίηση με το Σύστημα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (OHSAS 18001)
2007 Ανέγερση οκτώ (8) σιλό αποθήκευσης σιτηρών, συνολικής χωρητικότητας 9,600 τόνων.
2009 Πιστοποίηση εταιρείας με τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS/ ISO 14001.
2013 Εκσυγχρονισμός της γραμμής άλεσης με την αντικατάσταση των παλαιών κυλίνδρων με κυλίνδρους τελευταίας τεχνολογίας, επέκταση της Αποθήκης Γενικής Χρήσεως και αναβάθμιση γραμμής συσκευασίας για παραγωγή συσκευασιών ενός και πέντε κιλών (1kg & 5kg).