Εταιρικό ΠροφίλΗ εταιρεία Σάββας Χατζηγιώρκης & Υιοί Λτδ (Μύλοι Χατζηγιώρκη) ιδρύθηκε το 1945 και καθιερώθηκε το 1981 ως μια σύγχρονη αλευροβιομηχανία, με έδρα το Φρέναρος, της επαρχίας Αμμοχώστου, στην Κύπρο με δυνατότητα παραγωγής εκατόν είκοσι τόνων (120t) αλεύρων ημερησίως.

Όραμα της εταιρείας είναι να καθιερωθεί στην αγορά ως η ηγετική και πιο ποιοτική εταιρεία στην παραγωγή και διάθεση αλεύρων και ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής με γνώμονα το καλό των πελατών, του ανθρωπίνου δυναμικού και των μετόχων της.

Η εταιρεία σε μια προσπάθεια να διευρύνει την παραγωγή προϊόντων, πέρα από τα άλευρα και για να καλύψει τις ανάγκες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στην Κύπρο, εμπλούτισε την γκάμα των προϊόντων της με μία ευρεία κλίμακα πρώτων υλών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, έχοντας γίνει ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ελληνικής εταιρείας KENFOOD Τροφογνωσία ΑΒΕΕ, της γερμανικής εταιρείας Lindemann GmbH & Co. KG ενώ έχει σταθερές συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, όπως είναι η AB Mauri.

Επιπρόσθετα, σε μία προσπάθεια επαρκούς και αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πελατών της, η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα δικό της εθνικό δίκτυο διανομής προϊόντων. Πέρα από την κυπριακή αγορά, η εταιρεία επεκτείνει τις δραστηριότητες της με εξαγωγές.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) με τα ακόλουθα Συστήματα Διαχείρισης: ISO 9001:2008 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 22000:2005 (Σύστημα Διαχείρισης και Ασφάλειας Τροφίμων, παλαιότερα γνωστό και ως HACCP), OHSAS 18001:2007 (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία) και ISO 14001:2004 / EMAS (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης).

Παράλληλα, η εταιρεία στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, προσφέρει κοινωνικό έργο τόσο παγκύπρια, όσο και σε διεθνές επίπεδο.